Organizačné pokyny ku kurzom

/Organizačné pokyny ku kurzom
Organizačné pokyny ku kurzom2017-10-05T14:02:05+00:00

POKYNY PRE DETI

OC Centrál (Golem club) – Metodová ulica 6

 • Pred príchodom obdržíte hodiniky pri turniketoch od trénerov na recepcií v Golem clube OC Centrál približne 5-10 minút pred začiatkom výcviku.
 • Plavecké priestory a pomôcky môžu využívať iba účastníci kurzu.
 • Deti odovzdajú rodičia na recepcii trénerom, ktorí ich zoberú do šatne
 • po skončení tréningu privedú tréneri deti opäť na recepciu

NŠC Mladosť – Trnavská cesta 39

 • príchod 10 minút pred tréningom
 • po ľavej strane od vrátnice sa nachádza chodba. Na konci chodby sú schody ktorými pojdete dole na bazén.
 • Do šatní je potrebné ísť s deťmi a pomôcť im pri prezliekaní v prípade potreby
 • Na plavárni NŠC Mladosť sa nenachádzajú fény, preto je potrebné si priniesť vlastné

Mokrohájska – Mokrohájska cesta 3

 • príchod 10 minút pred tréningom
 • na vrátnici pri vstupe je potrebné povedať, že idete na tréning k Eve Štangovej
 • pri prezliekaní je potrebná dopomoc rodičov u detí, ktoré to potrebujú
 • po prezlečení ich nasmerujte do prava zo šatne na “veľký” 6-dráhový bazén, kde už budú tréneri

X-Bionic sphere Šamorín – Dubová 33/A

 • príchod 10 minút pred tréningom
 • na recepcii oznámite, že idete na prenájom ROYAL swimming clubu
 • obdržíte hodinky, ktorými prejdete cez turnikety a slúžia tiež ako kľúčik od skrinky
 • v šatni je potrebné pri prezliekaní pomôcť deťom
 • prejdete na bazén kde si deti už preberú tréneri
 • po skončení tréningu vám tréneri odovzdajú deti
 • pri východe zo šatne je potrebné hodinky vložiť späť do turniketu, čím sa dostanete von
 • v prípade, že si niečo zakúpite v bufete na bazéne, je potrebné odovzdať hodinky recepčnej

POKYNY PRE DOSPELÝCH

OC Centrál (Golem club) – Metodová ulica 6

 • zaparkovať môžete pohodlne na -2. poschodí OC Centrálu
 • Príchod 10 minút pred tréningom
 • na recepcii je potrebné sa ohlásiť, že idete na prenájom “ROYAL swimming clubu”
 • v prípade kurzu o 6:00 ráno vám tréner odovzdá hodinky. Ostatní kurzisti si hodinky vypýtajú na recepcii
 • obdržíte hodinky, ktoré slúžia na prechod turniketmi cez recepciu, na bazén a taktiež ako kľúčik od skrinky
 • hodinky po skončení hodiny odovzdáte na recepcii a recepčné, prip. tréner zaskakujúci za recepčnú vas pustí von z Golemu

Pasienky – Junácka ulica 6

 • príchod 10 minút pred tréningom
 • vo vestibule obdržíte  J&T kartičku, s ktorou je potrebné sa preukázať pri vstupe do šatne a bazéna
 • kartičku si uschovajte aj do budúcich tréningov

Mokrohájska – Mokrohájska cesta 3

 • príchod 10 minút pred tréningom
 • na vrátnici pri vstupe je potrebné povedať, že idete na tréning k Eve Štangovej
 • po prezlečení môžete isť do ľava cez chodbu na “malý” 3-dráhový bazén, kde už nájdete trénerov