Posledné roky vzrástol záujem dospelých naučiť sa plávať. To, čo nestihli v detstve z rôznych príčin, si chcú teraz vynahradiť. V súčasnosti je otvorených už veľa plaveckých kurzov pre dospelých neplavcov či poloplavcov. Z prieskumov vyplynulo, že veľa ľudí malo v detstve zlý zážitok spojený s vodou alebo v blízkosti ich bývania chýbali miesta na plávanie. Preto sa plávať v detstve nenaučili.

Prečo nie je zbytočné naučiť sa plávať v dospelosti

Mnohokrát sa deťom stalo na samotnom plaveckom výcviku, že boli traumatizované z hodenia do vody. Boli ponechané pomôcť sebe samému a ako neplavci dostali strach a šok. Tento štýl oboznamovania sa s vodou by mal byť zakázaný, pretože nie je správny a ľudí môže poznačiť na celý život. Síce sa dospelí ľudia podľa trénerov ťažšie naučia plávať ako deti, ale dá sa to. Každý rok sa naučia na kurzoch plávať desiatky neplavcov vo vyššom veku. Prinútila ich k tomu napríklad zmena profesie, kde je podmienkou prijatia schopnosť plávať. Alebo ich k plávaniu priviedli ich deti, vlastné chcenie, letná dovolenka, či zdravotný stav. Základom je prekonať strach a odhodiť pocit hanby. My vám ponúkame niekoľko tipov ako sa naučiť plávať v dospelosti.

Vopred sa oboznámte s technikami plávania

Na začiatku odporúčame preštudovať si základné plavecké štýly a techniku ich plávania, aby ste mali predstavu, čo vás čaká na kurze. Na internete je neskutočné množstvo informácií, popísanej metodiky, obrázkov aj videí. Je na vás, čo uprednostníte.

Naučte sa správne dýchať v plytkej vode

Základom plávania je správne dýchanie. Najprv si ho môžete trénovať na okraji bazéna v plytkej vode. Ak máte veľký strach, dá sa to aj na suchu s lavórom vody. Najprv začnite fúkať ústami do vody postojačky. Následne si ponorte aj nos a stále vyfukujte do vody. Keď zvládnete aj to, chytíte sa okraja bazéna a ponoríte sa do vody celí. Pritom vydychujte. Trénujte toľko, až sa prestanete obávať.

Naučte sa dôverovať vode

Odhodiť strach a spriateliť sa s vodou je pre dospelých občas ťažké. Skúste si s pomocou blízkeho človeka ľahnúť na hladinu a nechať sa ním zospodu podopierať. Vyskúšate si pocit ležať na vode a byť ňou obklopení. Ak budete pokojní a zhlboka dýchať, voda nás unesie aj bez cudzej opory. Dôverujte viac sebe a vode.

Naučte sa splývať

Ďalším krokom je naučiť sa splývať. To sa dá na bruchu aj na chrbte. Pomôžu vám pritom penové pomôcky v tvare slížu alebo plávacia doska. Odrazte sa od kraja bazéna, s natiahnutým telom a rukami vpred so slížom a vydychujte do vody. Keď sa vám to podarí, skúste presplývať kúsok bazéna aj bez pomôcky. Ruky sú pritom vystreté nad hlavou, dlane sú položené jedna cez druhú. Potom vyskúšajte aj splývanie na chrbte.

Začnite plávať s pomôckami

Keď sa spriatelíte s vodou, zvládnete dýchanie aj splývanie, budete sa cítiť bezpečnejšie. Môžete sa začať učiť plávať s pomôckami. Vo všeobecnosti je najľahšie naučiť sa plávať prsia. Začať ale môžete krauliarskymi nohami, ktoré pridáte k splývaniu. Najprv si ich môžete nacvičiť na suchu, či posediačky na okraji bazéna. Nohy sú vystreté, kolená jemne pokrčené, nohy švihajú ako nožnicami. Následne prejdite do vody. Chyťte sa kraja bazéna, ľahnite si na hladinu, nos a ústa majte ponorené, a kopte krauliarske nohy. Keď sa cítite bezpečne, môžete ich začať plávať s natiahnutými rukami pred sebou ako pri splývaní. Pre istejší pocit použite plaveckú dosku, poprípade pod brucho si dajte slíž. Keď zvládnete aj túto časť, naučíte sa plávať prsiarske ruky a nohy. Samozrejme, ak ste na kurze, záleží od klubu kam chodíte, s ktorým plaveckým štýlom začínate. Niekde preferujú znak, inde kraula. Všade vám poradia, ako sa naučiť plávať správne.

Neskáčte do hlbokej vody

Neskáčte do hlbokej vody. Vaše telo môže dostať teplotný šok z prudkého ochladenia organizmu a v hlbokej vode ďaleko od kraja bazéna je to nebezpečné. Taktiež neskáčte do vody, v ktorej ste prvýkrát a nepoznáte ju. Hlavne pri jazere nikdy neviete, čo je pod hladinou.

Dajte si cieľ a doplávajte ho                                       

Ak už ovládate základy plaveckého štýlu, je potrebné veľa trénovať a plávať, aby ste sa zdokonalili. Dajte si cieľ a doplávajme ho. Postupne si zväčšujte vzdialenosti, zlepšíte si tak aj kondíciu. Možno pomôže pre predstavu ako sa naučiť plávať v dospelosti video:

https://youtu.be/RzAWCtokMzo

https://youtu.be/odg5EcKfKqQ

https://youtu.be/7YsRGkPjeAc

Prihláste sa na kurz vy alebo vaše deti – TU