Plávanie je vďačná športová aktivita. Môžeme pri nej relaxovať, schudnúť, či vyformovať si postavu. Má pozitívny účinok aj na náš organizmus. Medzi všetky plavecké štýly patria kraul, delfín (motýlik), znak a prsia. Toto je poradie plaveckých štýlov podľa rýchlosti od najrýchlejšieho po najpomalší.

Plavecký štýl kraul

Pri plaveckom štýle kraul (voľný spôsob) sa využíva striedavá práca rúk, ktoré sú hlavnou hnacou silou. Na to, aby mohol plavec optimálne zaberať striedavo pažami, dochádza aj k striedavému vytáčaniu trupu do strán okolo pozdĺžnej osi. Hlava býva často pod hladinou, preto nádych musí byť rýchly, efektívny a realizovaný ústami. Tento štýl je skvelý na rozhýbanie celého tela a na dlhé trasy. Že ide o najrýchlejší plavecký štýl je dané polohou tela, ktorá kladie vode najmenší odpor.

Motýlik, najťažší plavecký štýl

Pri plaveckom štýle delfín ruky pracujú súčasne a paže predstavujú hlavnú hnaciu silu. Jeden záber rúk pripadá na dva kopy nôh. Druhý kop nastáva pri dokončovaní záberu pažami. Tento štýl si vyžaduje kondíciu, silu a koordináciu každého pohybu. Preto je aj najťažším zo všetkých plaveckých štýlov.

Plávanie dozadu

Plavecký štýl znak je jediným štýlom, ktorý sa pláva dozadu. Ruky sú vystreté a vytvárajú tvar polkruhu pri zábere. Najväčšiu hnaciu silu vytvárajú nohy, ktoré vykonávajú striedavý pohyb zhora nadol. Pohyb vychádza z bedrového kĺbu, prechádza cez koleno. Dokončovaný je cez uvoľnený členok.

Prsia ako najčastejšie rekreačné plávanie

Pri najrozšírenejšom plaveckom štýle prsiach, je plavec vo vode položený na prsiach. Pohyby rúk a nôh vykonáva naraz. Nohy sa krčia v kolennom a bedrovom kĺbe. Počas krčenia sa súčasne vytáčajú kolená a aj päty do strán. Pre ruky platí to isté. Pohyb musí byť vykonávaný súčasne a musí byť symetrický. Tento plavecký štýl je najľahší a aj sa najčastejšie pláva rekreačne.

Polohové preteky

Všetky 4 plavecké štýly patria k olympijským disciplínam. Okrem toho sú súčasťou olympijských disciplín aj polohové preteky. Je to plavecká disciplína, kde pláva pretekár štyri plavecké štýly v nasledujúcom poradí: motýlik, znak, prsia, kraul (voľný spôsob). Každý musí pokryť rovnakú vzdialenosť t. j. jednu štvrtinu (1/4) z celkovej dĺžky disciplíny. V štafetových disciplínach polohové preteky plávajú pretekári štyri plavecké štýly v nasledujúcom poradí: znak, prsia, Motýlik, voľný spôsob.

Prihláste sa na kurz vy alebo vaše deti – TU