Študentka Fakulty telesnej výchovy a športu UK
Trénerský kurz 2. stupňa
Kurz prvej pomoci

5 rokov plavecké kurzy všetky vekové kategórie
2 roky individuálne tréningy so všetkými vekovými kategóriami

X

X

X