DARUJTE 2% Z DANE ZA ROK 2019 A PODPORTE TAK MLADÝCH ROYALISTOV

Poskytnutie Vašich 2% výrazne pomôže v napredovaní mladých ROYAL-istov a ROYAL plaveckému klubu. Z dane, ktorú ste už uhradili poskytne daňový úrad 2% subjektu, ktorý si vyberiete. Nestojí Vás to nič navyše.

AKO SME HOSPODÁRILI S PRÍSPEVKOM OD VÁS ZA ROK 2018?

  1. Nakúpili sme nové plavecké pomôcky pre naše deti, či už kurzistov alebo pre výkonnostných plavcov.
  2. Rozšírili sme plaveckú základňu výkonnostných plavcov zo 100 členov na 155 členov, čo je o viac ako 1/3 rozšírenie členskej výkonnostnej základne.
  3. Rozšírili sme svoje pôsobisko o nový bazén – BORY MALL (Už nás nájdete na bazénoch Centrál, Pasienky, Mladosť a Bory Mall).
  4. Zabezpečili sme efektívnu regeneráciu pre výkonnostných plavcov, ktorí dosahujú výkony na úrovni reprezentácie (sauna, masáže, fyzioterapia, CRP testy a iné.).

Na rok 2020 chystáme nové, efektívne zmeny, preto každé euro pomôže prispieť k dosiahnutiu tohto cieľu.

 

NÁVOD AKO DAROVAŤ 2% Z VAŠEJ DANE

  1. Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie – nepotrebujete žiadne tlačivá, len priamo v daňovom priznaní vyplníte údaje o klube ako prijímateľovi 2% dane.
  2. Fyzická osoba, ktorej robí ročné zúčtovanie preddavkov zamestnávateľ – do konca februára požiadajte zamestnávateľa o vyplnené tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE . Na základe Potvrdenia vypíšte VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2 % (príloha). Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte (osobne, poštou alebo prostredníctvom nás) na daňový úrad podľa Vášho trvalého pobytu do konca apríla 2020.
  3. Právnická osoba – môžete poukázať 1,5 % (2 %) aj viacerým prijímateľom, jednému však minimálne 8 EUR, nepotrebujete žiadne tlačivá, iba priamo v daňovom priznaní vyplňte údaje o klube ako prijímateľovi poukázanej časti dane.

ÚDAJE O KLUBE:

 
   ·  Názov: REKREAČNÝ BEH, o. z.
       ·  Sídlo: Tupolevova 1020/20, 851 01 Bratislava
· IČO: 31805159
   ·  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
 
Všetkým prispievateľom ďakujeme za príspevky. Vážime si Vašu podporu a priazeň. Veríme, že nás podporíte aj v roku 2020.
 

S pozdravom váš

**************************
ROYAL swimming club team