Vážení priaznivci ROYAL swimming clubu,

tak ako po predchádzajúce roky, si vás aj teraz dovoľujeme osloviť a poprosiť o príspevok 2% dane z príjmov. V prílohe nižšie (nad obrázkom) vám poskytujeme potrebné, predvyplnené dokumenty. 

Nadobudnuté finančné prostriedky nám umožnia ďalší rozvoj a zlepšovanie fungovania klubu. Napríklad vo forme rozšírenia o ďalšiu prevádzku, nákupom nových plaveckých pomôcok a vytvorenia lepších podmienok pre našich plavcov. 

 

AKO NA TO?

 
a)    Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie
·      nepotrebujete žiadne tlačivá, len priamo v daňovom priznaní vyplníte údaje o klube ako prijímateľovi 2% dane
b)    Fyzická osoba, ktorej robí ročné zúčtovanie preddavkov zamestnávateľ
·      do konca februára požiadajte zamestnávateľa o vyplnené tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (tlačivo je prílohe, niektorí zamestnávatelia však tieto potvrdenia generujú automaticky)
·      na základe Potvrdenia vypíšte VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2 % (príloha)
·      Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte (osobne, poštou alebo prostredníctvom nás) na daňový úrad podľa Vášho trvalého pobytu do konca apríla 2019
c)    Právnická osoba
·      môžete poukázať 1,5 % (2 %) aj viacerým prijímateľom, jednému však minimálne 8 EUR
·      nepotrebujete žiadne tlačivá, iba priamo v daňovom priznaní vyplňte údaje o klube ako prijímateľovi poukázanej časti dane

 

ÚDAJE O KLUBE:

 
·      Názov: ROYAL PLAVECKÝ KLUB, O. Z.
·      Sídlo: IĽJUŠINOVA 6, 851 01 BRATISLAVA
·      IČO: 42418372
·      Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
 
Všetkým prispievateľom ďakujeme za príspevky. Vážime si Vašu podporu a priazeň. Veríme, že nás podporíte aj v roku 2019.
 

S pozdravom váš

**************************
ROYAL swimming club team