2% z vašej dane za rok 2023 pre ROYAL plavecký klub, o. z.

Milí naši ROYAL-isti,

aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť sa, ako naložíte s oprávnením poukázať 2% už zaplatenej ročnej dane z príjmu za uplynulý rok niektorému prijímateľovi, medzi ktorými môže byť aj náš plavecký klub ROYAL. Dovoľujeme si vás preto touto cestou požiadať o poukázanie 2% z vašej zaplatenej dane z príjmov.

S vaším príspevkom 2% môžete napomôcť klubovej činnosti vo výchove mladých talentov ako aj zlepšeniu plaveckých výcvikov. Poukázané príspevky od vás radi použijeme na kúpu tréningových pomôcok, na školenia, ktoré nám pomôžu skvalitniť a zatraktívniť tréningový proces, ako aj pokryť výdavky spojené so športovou činnosťou. Veríme, že aj vďaka poskytnutým 2% budeme môcť aj naďalej rozvíjať tento krásny a zdraviu prospešný šport.

Poskytnutie 2% pre Vás nebude znamenať žiadny výdavok navyše. Ide o časť dane, ktorú poskytne daňový úrad z Vami zaplatenej dane subjektu, ktorý si vyberiete. V prípade, že sa rozhodnete pre ROYAL plavecký klub o.z., nižšie prikladáme aj návod spolu s pred vyplneným tlačivom pre fyzické osoby.

Prosíme, aby ste si dali pozor na najčastejšie chyby, ktoré môžu vzniknúť pri vyplnení tlačiva ako sú napr. neúplné údaje o poskytovateľovi alebo neskoré doručenie tlačiva na daňový úrad (po 30.4.2024).

NÁVOD AKO DAROVAŤ 2% Z VAŠEJ DANE:

  • Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie – nepotrebujete žiadne tlačivá, len priamo v daňovom priznaní vyplníte údaje o klube ako prijímateľovi 2% dane (nižšie v texte „ÚDAJE O KLUBE“).
  • Fyzická osoba, ktorej robí ročné zúčtovanie preddavkov zamestnávateľ – do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vyplnené tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE, na základe Potvrdenia vypíšte VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2 % (súčasť prílohy tohto e-mailu). Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte (osobne, poštou alebo prostredníctvom nás) na daňový úrad podľa vášho trvalého pobytu najneskôr do 30. apríla 2024.
  • Právnická osoba – môžete poukázať 1,5 % (2 %) aj viacerým prijímateľom, jednému však minimálne 8 EUR, nepotrebujete žiadne tlačivá, iba priamo v daňovom priznaní vyplňte údaje o klube ako prijímateľovi poukázanej časti dane.

ÚDAJE O KLUBE: 


Názov: ROYAL PLAVECKÝ KLUB

Sídlo: MARTINČEKOVA 781/16, 821 09 BRATISLAVA

IČO: 42418372

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

V mene plavcov, ako aj trénerov plaveckého klubu ROYAL VÁM ĎAKUJEME :-)