Študentka Fakulty telesnej výchovy a športu UK
Trénerský kurz 2. stupňa
Kurz prvej pomoci

Bývalá aktívna plavkyňa
5 rokov plavecké kurzy všetkých vekových kategórií
Individuálne tréningy so všetkými vekovými kategóriami

X

X

X