Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Trénerský kurz- II.st.
Kurz prvej pomoci
Kurz vodnej záchrannej služby SČK- I.st.

2 roky plavecká škola ( deti od 3-18rokov )
3 roky individuálne tréningy so všetkými vekovými kategóriami

Odborník a vynikajúci pedagóg pre deti a mládež
Individuálne tréningy s deťmi vo veku 3 až 12 rokov