Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Trénerský kurz- II.st.
Kurz prvej pomoci
Kurz vodnej záchrannej služby SČK- II.st.

5 rokov plavecká škola ( deti od 3 – 18 rokov )
5 rokov individuálne tréningy so všetkými vekovými kategóriami

Hlavný tréner výkonnostnej skupiny 3
Kondičný a silový tréning
Technické vylaďovanie
Rehabilitačné cvičenia vo vode