Absolventka Fakulty telesnej výchovy a športu UK
Špecializácia regenerácia
Trénerský kurz 1. stupňa
Kurz prvej pomoci

8 rokov plavecké kurzy vekovej kategórie 4 – 18 rokov
Individuálne tréningy so všetkými vekovými kategóriami
Rehabilitačné cvičenia vo vodnom prostredí
Odborný pedagóg pre všetky vekové kategórie

X

X

X