Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Trénerský kurz- I.st.
Kurz prvej pomoci

4 roky plavecká škola ( deti od 3 – 18 rokov )
3 roky individuálne tréningy so všetkými vekovými kategóriami

Odborník a vynikajúci pedagóg pre deti a mládež
Individuálne tréningy s detmi vo veku 3 až 12 rokov