Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Trénerský kurz- I.st.
Kurz prvej pomoci ČK- II. st.

3 roky plavecká škola ( deti od 3 – 18 rokov )

Odborník a vynikajúci pedagóg pre deti a mládež
Individuálne tréningy s deťmi vo veku 3 až 12 rokov