Diplomovaný fyzioterapeut
Trénerský kurz 1. stupňa plávanie
Trénerský kurz 1. stupňa kick-box
Kurz prvej pomoci

2 roky plavecké kurzy ROYAL swimming clubu vekovej kategórie 4 – 10 rokov
6 rokov individuálne tréningy všetkých vekových kategórií
Rehabilitačné cvičenia vo vodnom prostredí
2 roky centrum voľného času

Kondičný a silový tréning
Technické vylaďovanie
Rehabilitačné cvičenia vo vode