DETI A DORAST

OC Central a BORY Mall (Golem club) 

ČO SI PRINIESŤ ? 

Na plavecký kurz je potrebné si priniesť plavky, plavecké okuliare, v prípade dlhých vlasov plaveckú čiapku, vhodnú obuv na bazén a vlastný zámok na skrinku. Zámok odporúčame na číselný kód, čím predídu deti strate kľúčika. Zámok je možné zapožičať za poplatok na recepcii Golem Clubu.

KEDY A KAM PRÍSŤ ? 

Príchod na recepciu Golem clubu OC Centrál / Bory Mall je približne 10-15 minút pred začiatkom hodiny na ktorú ste prihlásili Vaše dieťa. Prosíme o dochvíľnosť kvôli plynulému priebehu hodiny. Na recepcii je potrebné ohlásiť váš príchod čakajúcim trénerom resp. trénerom, ktorí prídu na recepciu vyzdvihnúť Vaše detičky. V prípade úrovne dorastu stačí oznámiť na recepcii, že dieťa ide na plavecký kurz. Dorastenci idú do šatne a na bazén samostatne a tréneri nepreberajú deti tejto úrovne na recepcii. Rodičia ostatných skupín odovzdajú deti na recepcii trénerom, ktorí ich zoberú do šatne a následne po prezlečení idú spolu na bazén. Rodičia nemajú dovolený vstup do priestorov šatní a bazéna.

Po skončení hodiny privedú tréneri Vaše deti opäť na recepciu Golem clubu približne 10 minút po skončení hodiny, preto prosíme aby ste čakali Vaše deti na recepcii. Plavecké priestory a pomôcky môžu využívať iba účastníci kurzu. Využiť môžete vnútorné podzemné parkovisko, alebo parkovanie v okolí obchodného centra Central / Bory Mall. Parkovanie na parkovisku je zadarmo po dobu 3 hodín od vstupu na parkovisko.

DOSPELÍ

OC Central a BORY Mall (Golem Club) 

ČO SI PRINIESŤ ? 

Na plavecký kurz je potrebné si priniesť plavky, plavecké okuliare, v prípade dlhých vlasov plaveckú čiapku, vhodnú obuv na bazén a vlastný zámok na skrinku.  Zámok je možné zapožičať za poplatok na recepcii Golem Clubu.

KEDY A KAM PRÍSŤ ? 

Príchod na recepciu Golem clubu OC Centrál / Bory Mall je približne 10-15 minút pred začiatkom hodiny na ktorú ste sa prihlásili. Prosíme o dochvíľnosť kvôli plynulému priebehu hodiny. Na recepcii je potrebné ohlásiť  recepčnej Golem clubu, že idete na plavecký tréning Golem Royal klubu. Potom prejdete cez šatňu na bazén, kde sa stretnete so svojím trénerom. Trénerovi sa tiež treba ohlásiť menom a priezviskom kvôli identifikácii. 

Po skončení hodiny je potrebné opustiť priestory bazéna. Využívanie vírivky v cene hodiny nie je zahrnutá. Plavecké priestory a pomôcky môžu využívať iba účastníci kurzu. Využiť môžete vnútorné podzemné parkovisko, v ranných hodinách od 5:45, alebo parkovanie v okolí obchodného centra Central / Bory Mall. Parkovanie na parkovisku je zadarmo po dobu 3 hodín od vstupu na parkovisko.