DETI A DORAST

OC Centrál (Golem club) – Metodová ulica 6
 
 • Na plavecký kurz je potrebné si priniesť plavky, plavecké okuliare, uterák, v prípade dlhých vlasov plaveckú čiapku a vhodnú obuv na bazén 
 • Pri príchode je potrebné ohlásiť váš príchod čakajúcim trénerom na recepcií v Golem clube OC Centrál približne 10 minút pred začiatkom výcviku.
 • Na recepcii obdržíte čipové hodinky, ktoré slúžia na prechod turniketmi. Obdržíte taktiež zámok na zamknutie osobných vecí do skrinky. Zámok ako aj hodinky treba po každom skončení kurzu odovzdať späť na recepciu.
 • Rodičia odovzdajú deti na recepcii trénerom, ktorí ich zoberú do šatne a následne po prezlečení idú spolu na bazén
 • Po skončení tréningu privedú tréneri deti opäť na recepciu Golem clubu
 • Plavecké priestory a pomôcky môžu využívať iba účastníci kurzu
 
BORY Mall (Golem club) – Lamač 6780
 
 • Na plavecký kurz je potrebné si priniesť plavky, plavecké okuliare, uterák, v prípade dlhých vlasov plaveckú čiapku a vhodnú obuv na bazén 
 • Pri príchode je potrebné ohlásiť váš príchod čakajúcim trénerom na recepcií v Golem clube BORY Mall, približne 10 minút pred začiatkom výcviku.
 • Na recepcii obdržíte gumenné čipové hodinky, ktoré slúžia na prechod turniketmi. Obdržíte taktiež zámok na zamknutie osobných vecí do skrinky. Zámok ako aj hodinky treba po každom skončení kurzu odovzdať späť na recepciu
 • Rodičia odovzdajú deti na recepcii trénerom, ktorí ich zoberú do šatne a následne po prezlečení idú spolu na bazén
 • Po skončení tréningu privedú tréneri deti opäť na recepciu Golem clubu
 • Plavecké priestory a pomôcky môžu využívať iba účastníci kurzu
 
 
NŠC Mladosť – Trnavská cesta 39
 
 • Na plavecký kurz je potrebné si priniesť plavky, plavecké okuliare, uterák, v prípade dlhých vlasov plaveckú čiapku a vhodnú obuv na bazén 
 • príchod 10 minút pred tréningom
 • po ľavej strane od vrátnice sa nachádza chodba. Na konci chodby sú schody ktorými pojdete dole na bazén.
 • Do šatní je potrebné ísť s deťmi a pomôcť im pri prezliekaní v prípade potreby
 • Na plavárni NŠC Mladosť sa nenachádzajú fény, preto je potrebné si priniesť vlastné

DOSPELÍ

OC Centrál (Golem Club)  – Metodová ulica 6
 
 • Na plavecký kurz je potrebné si priniesť plavky, plavecké okuliare, uterák, v prípade dlhých vlasov plaveckú čiapku a vhodnú obuv na bazén 
 • zaparkovať môžete pohodlne na -2. poschodí OC Centrálu v ranných hodinách od 5:45
 • parkovanie je zadarmo na dobu 3 hodín
 • Príchod 5-10 minút pred tréningom
 • na recepcii je potrebné sa ohlásiť, že idete na plaveký kurz Golem Royal
 • obdržíte hodinky, ktoré slúžia na prechod turniketmi cez recepciu a bazén. Obdržíte taktiež zámok na zamknutie osobných vecí do skrinky. Zámok ako aj hodinky treba po každom skončení kurzu odovzdať.
 
 
BORY Mall (Golem Club) – Lamač 6780
 
 • Na plavecký kurz je potrebné si priniesť plavky, plavecké okuliare, uterák, v prípade dlhých vlasov plaveckú čiapku a vhodnú obuv na bazén 
 • zaparkovať môžete pohodlne v garáži BORY Mall, alebo na vonkajšom parkovisku
 • parkovanie je zadarmo 
 • Príchod 5-10 minút pred tréningom
 • na recepcii je potrebné sa ohlásiť, že idete na plaveký kurz Golem Royal
 • obdržíte hodinky, ktoré slúžia na prechod turniketmi cez recepciu a bazén. Obdržíte taktiež zámok na zamknutie osobných vecí do skrinky. Zámok ako aj hodinky treba po každom skončení kurzu odovzdať.