Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Trénerský kurz- I.st.
Plavecký kurz American Red Cross
Kurz vodnej záchrannej služby SČK- I. st.

2 roky plavecké kurzy ROYAL swimming clubu vekovej kategórie 4 – 12 rokov
1 rok plavecké kurzy ROYAL swimming clubu kategórie dospelí
Individuálne tréningy všetkých vekových kategórií

Kondičný a silový tréning
Technické vylaďovanie
Rehabilitačné cvičenia vo vode