Slovenská plavecká federácia je mnohým profesionálnym plavcom iste veľmi dobre známa. Chceli by ste sa o jej pôsobení dozvedieť viac? V tomto článku vám predstavíme funkcie a prácu Slovenskej plaveckej federácie, ako pomáha našim plavcom a aký prínos má pre plávanie na Slovensku.

Slovenská plavecká federácia a jej úlohy

Jednou z hlavných prínosov Slovenskej plaveckej federácie je reprezentácia slovenských plavcov v zahraničí. S týmto spojená je i komunikácia s potrebnými úradmi, keďže administratíva je nutnosťou i v tomto športe. Taktiež pojednáva s jednotlivými slovenskými či zahraničnými úradnými orgánmi, týkajúce sa nielen dokumentácie, ale i prítomnosti slovenských plavcov na zahraničných súťažiach, či opačne. Skutočnosti týkajúce sa zahraničnej spolupráce zastupuje v jednaniach  s medzinárodnými organizáciami ako je napríklad LEN či FINA.

Čo sa týka práce na pôde Slovenska, určite musíme spomenúť, že Slovenská plavecká federácia vydáva stanovy, pravidlá súťaží, technické dokumentácie či smernice a predpisy, týkajúce sa správneho fungovania plaveckých klubov, plavární a súťaží .Vrámci Slovenskej Republiky vyhlasuje a podieľa sa na medzinárodných ale i vnútorných súťaží v plaveckom športe.

Podpora budúcich talentov, i na ceste k Olympíjskym hrám

Slovenská plavecká federácia je taktiež neoddeliteľnou súčasťou hviezdnej cesty nejdeného slovenského plavca. Spolupracuje totiž nie len s jednotlivými klubmi, ale i s centrami športu, trénermi či školami. Jednotlivé športové rezorty spolupracujú so SPF na starostlivosti a príprave mnohých športových talentov. Tieto talenty ďalej pripravujú na mnohé celosvetové súťaže, OH, či iné významné medzinárodné podujatia. S touto prípravou je spojená i štátna športová reprezentácia (NŠC a VŠC) a taktiež i centrá olympijskej prípravy.

Medzi ďalšie bezvýhradné úlohy Slovenskej plaveckej federácie patrí i rozvoj plaveckého športu na Slovensku a to konkrétne v športových centrách, na výberových školách či v miestnych kluboch po celom Slovensku.

Slovenská plavecká federácia taktiež vyhlasuje mnohé súťaže, ktorých je výhradným vlastníkom. Taktiež pod ich výhradné vlastníctvo spadajú i všetky komerčné, reklamné, televízne, či rozhlasové práva, snímky či audiovizuálne materiály. Tieto práva sa vzťahujú k daným súťažiam  či činnostiam organizovaným SPF.

Každá súťaž musí mať svojich kvalifikovaných a overených rozhodcov a to nie len po administratívnej stránke. Celú komisiu súťaží taktiež zriaďuje Slovenská plavecká federácia. Dohliada i na dodržiavanie technického stavu, pravidiel a disciplíny, ktorá panuje nie len medzi jednotlivými športovcami, ale i medzi klubmi či inými rezortmi.

Taktiež zabezpečuje spoľahlivú prípravu na trénerské skúšky, ponúka vzdelávacie programy a kurzy. Viac o nich si prečítate v našom článku ,tu‘.

Tak ako i každá národná federácia, i SPF plní svoje úlohy proti dopingu v súlade so zákonom a prešetruje ich za asistencie mnohých svetových organizácií, do ktorých patrí najmä WADA a ADA.

Má podieľ i na stavaní, projektovaní či zriaďovaní plavární a plaveckých rezortov, športovísk a súťaží konajúcich sa na pôde Slovenska. Poskytuje pre zriaďovateľov medzinárodné stanovy a smernice, pre normy danej oblasti.

V tomto článku sme zhrnuli hlavné úlohy Slovenskej plaveckej federácie. Aj vďaka týmto funkciám sa môžeme tešiť čoraz väčšej popularite, ktorú si tento úžasný šport, plávanie, zaslúži. Viac sa o ich úlohách a ich členoch dozviete na ich oficiálne stránke ,tu‘.

Viac užitočných tipov na blogu