Plávanie je vynikajúca športová aktivita, ktorá pôsobí na naše telo pozitívne po viacerých stránkach. Čo robiť, aby sme dosiahli maximum pre seba? Vďaka plávaniu si môžeme zlepšiť kondíciu, množstvo odplávaných dĺžok bez prestávky, postavu, dýchanie. Posilníme imunitu, zrelaxujeme, či zlepšíme si náladu. To všetko sa dá, ak plávame správne. Ako správne plávať a ktoré sú najčastejšie chyby, ktorým sa máme vyhnúť?

Najčastejšie chyby pri plávaní všeobecne

Nesprávne dýchanie patrí medzi základné a najčastejšie chyby. Ak nedýchame do vody, ale máme hlavu nad hladinou, neposilňujeme svoje pľúca a využívame len minimum ich kapacity. S hlavou nad vodou škodíme aj svojej krčnej chrbtici a presiľujeme si ramená. Pri nesprávnom dýchaní sa viac namáhame a telo máme skôr unavené.

Nesprávne zvládnutá technika plaveckého štýlu je ďalšou vecou, ktorá potrápi plavcov vo vode. Ak sme nikdy neabsolvovali plavecký výcvik alebo si potrebujeme niečo dotrénovať, nikdy nie je neskoro. Na plavecký kurz chodia ľudia aj v dospelosti, dokonca aj seniori sa chcú zdokonaliť, aby ich plávanie nebolelo, ale im pomáhalo. Ak nám plávanie odporučil lekár a my neplávame technicky správne, rehabilitácia a zrelaxovanie sa mení na pravý opak. Vyberme si na začiatku jeden plavecký štýl a natrénujme ho do dokonalosti.

Nesprávna poloha tela vo vode sa vyskytuje v bazénoch často. Ako sme už spomenuli, hlava sa nepredkláňa ani nezakláňa, snažíme sa ju mať natiahnutú pred seba, akoby nás niekto ťahal za vlasy. Správna základná poloha tela vo vode je horizontálna. To znamená vodorovná.

Chyby pri plávaní podľa plaveckých štýlov

Keď plávame prsia, najčastejšia chyba sa dá popísať ako krivý strih nohami. To znamená, že ak jedna noha ide skôr a druhá neskôr alebo krivým smerom,  je to zlé. Táto chyba sa podľa lektorov odnaučí len ťažko. Je pritom potrebné plavcovo stopercentné sústredenie.  Správne by mali nohy robiť odraz naraz. Pri prsiarskom štýle poznáme aj ďalšie chyby. Napríklad ruky vyšplechujúce vodu von a prsty od seba. Nesprávne môžu byť aj zábery rukami. Ľudia paže doťahujú až dozadu a príliš široko. Plávanie s hlavou nad hladinou ničí krčnú chrbticu a plavci nesprávne dýchajú.

Pri nesprávnom prevedení znaku dávame ruky hore, šikmo do strany od tela alebo šikmo za hlavu. Ruky sa nemajú stretávať. Správne musí ísť ruka tesne okolo ucha a to vodorovne nahor. Druhou chybou sú nohy. Namiesto rovných a natiahnutých nôh kmitajúcim tak, akoby kopali do lopty, ľudia plávajú štýlom jazdy na bicykli alebo plávajú prsiarske nohy. Nesprávna býva aj poloha tela. Zadok mávajú ľudia vo vode príliš nízko.

Zlé prevedenie kraula je, keď ruky nedoťahujú záber až do konca. Z vody sa vyťahujú správne, až keď je záber ukončený. Ruky by mali byť v zábere pokrčené a mali by ísť pozdĺž osy tela. Ďalšia chyba je, že hlava býva nesprávne vystrčená celá nad vodu. Pritom by sa malo nadychovať len do jednej strany. Nohy musia byť natiahnuté.

Prihláste sa na kurz vy alebo vaše deti – TU