Prichádza jeseň a s ňou chladnejšie obdobie plné vírusov. Ak chcete pre svoje dieťa to najlepšie, podporte jeho imunitu a zdravie športom. Ideálne plávaním. Deti vodu milujú, prospieva k ich zdraviu, socializácii a psychomotorickému vývinu. Nevie vaše dieťa ešte plávať? Nevadí, prihláste ho na kurz plávania pre deti pod dohľadom odborníkov, kde ho to radi naučia.

Ako sa delia plavecké kurzy?

Každá plavecká organizácia si ich nazve podľa seba, ale základné členenie je nasledovné. Pri deťoch do 4 rokov hovoríme o baby plávaní, čo má ďaleko od ozajstného plávania. Ide o zoznamovanie dieťaťa s vodou, osvojenie si základov správneho dýchania a splývanie. Od štyroch rokov je to klasická forma učenia plávania. Základné delenie kurzov pre deti je prípravný, základný a zdokonaľovanie.

Kurz pre neplavcov je určený na osvojenie si základných plaveckých zručností ako správne dýchanie pri plávaní, orientácia vo vode a technika plávania pri kraulovi a znaku. U pokročilých plavcoch sa pokračuje v zdokonaľovaní nadobudnutých vedomostí a učenie ďalších plaveckých štýlov. Deti na kurze používajú plavecké okuliare, ktoré im zjednodušujú orientáciu vo vode. Počas výcviku sú používané pri plávaní penové slíže a plávacie dosky. Pláva sa v menších skupinkách, aby mal tréner priestor sa deťom venovať naplno. Na konci kurzu býva ukončenie formou súťaží medzi deťmi a každý absolvent výcviku dostane medailu.

Absolvovalo vaše dieťa základný plavecký výcvik a Vy rozmýšľate, či má zmysel pokračovať ďalej?

Samozrejme, že má. Okrem toho, že plávanie prospieva k zdraviu malého plavca, dieťa si naďalej môže zlepšovať techniku, kondíciu, budovať pozitívny vzťah k pohybu a vode a možno ho plávanie natoľko očarí, že bude pokračovať aj v športovom plávaní.

Aj naša spoločnosť Royalclub organizuje pre neplavcov kurzy, ktoré prebiehajú tri až štyri mesiace. Ide o zimný, jarný a letný kurz. Nájdete nás v OC Centrál, NŠC Mladosť alebo na Mokrohájskej ulici. Viac informácií získate buď telefonicky alebo na našej internetovej stránke.

Prihláste sa na kurz vy alebo vaše deti – TU