Počas plávania v tehotenstve si budúce mamičky musia dávať pozor na to, kde budú plávať. Veľmi dôležitá je čistota vody a jej okolia. To závisí od viacerých faktorov. Počasie, množstvo zrážok, počet kúpajúcich sa a miera iného znečistenia na to vplývajú. Voda a jej kvalita musí byť pravidelne kontrolovaná hygienikmi. Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku môžeme nájsť na webovej stránke ÚVZ SR a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Pred naplánovanou dovolenkou či pobytom v niektorom z rekreačných zariadení je vhodné si kvalitu vody dopredu overiť.

Riziká jednotlivých miest na kúpanie

Bazény na verejných kúpaliskách sú dezinfikované chemickými prípravkami (chlórom a pod.). Pri vysokom počte návštevníkov a ich častom striedaní, nemusí postačovať ani to. Termálne kúpaliská a bazény s teplotou vyššou ako 40°C sa tehotným neodporúčajú. Kúpaliská v prírodných nádržiach a jazerá sú na tom o niečo lepšie. Voda sa tam prirodzene sama čistí. Pokiaľ nájdete v okolí mŕtve ryby, vtáky, či iné malé zvieratá, určite do vody nechoďte. Rovnako nesmie ísť o stojatú vodu. Tá je cez leto preplnená rôznymi baktériami a sinicami, ktoré ľahko chytíte. Do takejto vody nevstupujte.

Ideálne more alebo domáci bazén

Na dovolenke sa dajú nájsť čisté, teplé, priezračné zátoky. V mori však pozor na vlny, aby vám nenarážali priamo na bruško. Môže to byť nielen nepríjemné, ale aj nebezpečné. Taktiež pozor na veľký teplotný rozdiel medzi morom a vašim telom. Do mora vchádzajte postupne, ovlažujte sa.

Z hygienického hľadiska je najlepšou alternatívou mať vlastný bazén. Výhodou je čistá voda, súkromie, teplota nastavená tak, ako vám najviac vyhovuje. Nevýhodou sú, samozrejme, náklady na stavbu a údržbu vlastného bazéna. Alternatívou môže byť bazén vo vašom okolí určený výhradne na plávanie tehotným ženám. To však nie je v každom meste.

Monokiny alebo bikiny

Je jedno, či sa rozhodnete pre monokiny či bikiny. Infekcia, prechladnutie či iné nepríjemnosti z plávania nespôsobujú plavky, ale voda a chlad. Prechladnúť môžete rovnako rýchlo v plavkách jednodielnych ako aj v dvojdielnych. Dôležité skôr je, aby ste sa po kúpaní osprchovali. Plavky si čo najskôr vyzlečte.

Prihláste sa na kurz vy alebo vaše deti – TU