Ak máte chuť venovať sa plávaniu, prihlásiť sa môžete na plavecký tréning. Existuje viac typov tréningov, no každý je koncipovaný tak, aby vyhovoval vašim individuálnym požiadavkám. Prihlásiť sa môže aj úplný začiatočník, ktorý sa ešte len chystá naučiť základnú plaveckú techniku. No ak máte už s plávaním a jednotlivými plaveckými štýlmi dostatok skúseností, ideálny je pre vás kondičný tréning, kde sa budete zdokonaľovať a zvyšovať svoje výkony.

Typy plaveckých tréningov

Intervalový tréning je taký spôsob tréningu, kde sa strieda plávanie s oddychom. Čas na oddych býva krátky, približne 10 sekúnd, preto nedovoľuje načerpať nové sily na sto percent. Dôležité je, aby sa jednotlivé opakovania neplávali čo najrýchlejšie. Telo sa prispôsobuje plávaniu obmedzenou rýchlosťou, ale na dlhšie úseky.

„Repetition“ tréning je zameraný na plávanie s prestávkami dlhými približne 3 až 5 minút, kedy dochádza k relatívne úplnému obnoveniu síl. Opakovania sa plávu s maximálnou možnou rýchlosťou. Kladená je tu vysoká záťaž na celé telo, preto sa tento tréning považuje za posledný stupeň pri intenzívnej príprave.

Pri „Speed play“ tréningu sa pláva bez prestávky. Mení sa len rýchlosť plávania, a to tak, že sa zníži a následne zvýši. Vo všeobecnosti ide o plávanie na dlhé vzdialenosti, a to bez oddychu.

Rozlišujeme ešte tzv. „Overdistance“ tréning, kedy sa pláva na väčšie vzdialenosti, než sú bežné na súťažiach.

Posledným typom je Šprint tréning, pri ktorom sa plávu malé vzdialenosti maximálnou rýchlosťou, ale s dlhými oddychovými prestávkami.

Ak ste úplný začiatočník, váš plavecký tréningový plán bude zameraný zo začiatku najmä na správnu dýchaciu techniku. Naučíte sa správne plávať všetkými plaveckými štýlmi. Váš tréner vás zaradí do takej plaveckej skupiny, ktorá vám bude výkonnostne vyhovovať.

Plavecký tréningový plán

Aby ste si vybrali pre vás vhodný tréningový plán, stanovte si jasné ciele, ktoré chcete splniť. Myslite na to, že cieľ musí byť merateľný a hlavne reálny. Stanovte si štruktúru náročnosti vášho tréningu a jednotlivé tréningy si dávkujte približne 2 až 3x do týždňa. Pauza medzi nimi by mala trvať 2 až 3 dni.  Ak ste začiatočník, prvé približne štyri týždne trénujte 3x do týždňa, a to po 3 kilometre. Následne od piateho týždňa pridajte o jeden tréning navyše v rovnakej vzdialenosti. Ďalej od deviateho týždňa pridajte opäť ďalší tréning.

Plavecký tréning absolvujte buď ráno alebo až na konci dňa. Jednoznačne sa vyhnite dvom rozvíjajúcim tréningom za deň. Radšej si naplánujte jeden ťažší rozvíjajúci tréning a druhý naopak, ľahší stabilizačný. Výsledky sa určite dostavia čoskoro, ak si dôkladne premyslíte prípravu.

Plavecké pomôcky

Pre plavecký tréning je potrebné zabezpečiť si vhodné plavecké okuliare. Ich výber je dôležitejší, než by ste si mysleli. Zlepšujú totiž viditeľnosť pod vodou a udržujú chlór a iné chemické látky z vody mimo vašich očí. Vyberte si preto kvalitné okuliare a hlavne si ich nezabudnite pred kúpou vyskúšať. Hodiť sa môžu aj plavecké stopky, ktorými budete vy alebo váš tréner merať rýchlosť a medzičasy.

Kvalitne môžu pri plaveckom tréningu poslúžiť aj pomôcky ako doska, plutvy, piškóta či packy. Špičkoví plavci s nimi radi trénujú výkon a začiatočníkom pomáhajú k zlepšeniu techniky a spestreniu tréningu.

Úspech spočíva v kvalitnej príprave

Dosiahnutie vami stanoveného cieľa spočíva v prvom rade v tvrdej príprave. Na tréningoch získavate skúsenosti, ktoré vás ako plavca posúvajú ďalej. Takýmto spôsobom si zoceľujete sebavedomie. Nezabudnite, že tajomstvo spočíva najmä v osvojení si systému plávania, ktoré sa vyznačuje ľahkosťou a je ekonomické. Na svojej kondícii nemusíte pracovať len plávaním vo vode, aj keď je to samozrejme hlavná časť plaveckého tréningu. Dopomôcť vám môžu aj iné druhy športu, ktorými si plavecký tréning doplníte, a to napríklad beh, cyklistika, či turistika.

Prihláste sa na kurz vy alebo vaše deti – TU