Majú vaše deti veľa energie a vy neviete, na aký šport ich prihlásiť? Vyskúšajte plavecký výcvik. Skúsení tréneri učia deti plávať od úplných základov a tiež sa venujú zdokonaleniu ich už naučených plaveckých spôsobov. Tento druh športu je skvelý pre ešte sa vyvíjajúce telo vášho dieťaťa. Ak už v mladom veku pociťuje problémy s chrbticou, je to ideálny spôsob, ako napraviť všetko poškodené a zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu. Pre deti je takýto plavecký výcvik vhodný aj preto, že sa začlenia do novej spoločnosti a nájdu si nový okruh priateľov.

Cieľ plaveckého výcviku pre deti

Základným cieľom plaveckého výcviku je vytvoriť pozitívny vzťah dieťaťa k plávaniu, ale aj samotnému pobytu vo vode. Hlavné je naučiť ho nebáť sa vody. Deti sa tu tiež oboznamujú s rôznymi plaveckými štýlmi a vedú sa k zdokonaľovaniu v konkrétnych technikách. Plávaním sa podporuje tiež kvalita komplexného rozvoja dieťaťa, teda pohybu, pamäte a tiež komunikačných schopností. Podporuje sa v ňom fyzická ale aj psychická otužilosť a schopnosť plynule sa začleniť do kolektívu. Tiež veľkým prínosom plaveckého výcviku je, že sa deti učia trpezlivosti a vytrvalosti.

Ak uvažujete, že budete svoje deti trénovať sami, mohli by ste byť sklamaní. Zlepšovali by sa totiž s najväčšou pravdepodobnosťou veľmi pomaly. Predsa len, nemáte toľko skúseností ako tréner, ktorý má „v malíčku“ jednotlivé techniky plávania. Tréneri majú dlhoročné skúsenosti čo sa týka práce s deťmi. Na plaveckých výcvikoch sa  vždy uprednostňuje hravá forma výučby, preto sem naše malé ratolesti chodia tak radi.

Plavecký výcvik a jeho priebeh

Plavecký výcvik pre deti  väčšinou prebieha počas celého školského roka. Trvá zvyčajne hodinu a deti ho navštevujú obvykle dvakrát do týždňa. Dĺžka jednotlivých kurzov je individuálna, ale spravidla trvá asi 14 až 15 hodín. Deti sa zaraďujú do skupín podľa ich výkonnosti a tiež veku. Akonáhle sa dieťa výrazne zlepší, je možnosť preradiť ho do výkonnejšej skupiny.

V dnešnej dobe už nie je ničím nezvyčajným plavecký výcvik pre materské školy a tiež základné školy. Plávať sa tu učia skupiny žiakov. Na základe individuálnych požiadaviek konkrétnej školy sa zabezpečí plavecký kurz a vypracuje sa harmonogram.

Program plaveckého výcviku pre deti

Je samozrejmé, že má každý plavecký výcvik plán, podľa ktorého sa stanovuje program. Ten môže byť rôzny a závisí od toho, o aký druh výcviku ide. Pokiaľ hovoríme o prípravnom plaveckom kurze, ten väčšinou navštevujú deti predškolského veku. Počas výcviku sa deti učia správne dýchať, ponárať, orientovať vo vode a tiež vznášať, či splývať v polohe „znak“ a „prsia“. Do programu patria aj skoky a pády do vody či napodobňovanie základných pohybov plávania.

Úlohou základného plaveckého výcviku, ktorý je určený pre deti školského veku, je naučiť ich aspoň jednému spôsobu plávania. Pri zdokonaľovacom výcviku ide o výučbu plávania viacerým spôsobmi správne a bezpečne, a to aj na väčšie vzdialenosti. Ak dieťa zvládne zdokonaľovací kurz, môže postúpiť do výkonnostného výcviku, pri ktorom sa už trénuje kondičné plávanie. Zlepšuje sa tu plavecká technika a tiež vytrvalosť a rýchlosť. Deti už zvládajú všetky plavecké spôsoby, štarty a tiež obrátky. Ak má dieťa problémy s držaním tela, ideálne je prihlásiť ho na zdravotné plávanie.

Plavecké kurzy či výcviky sú zväčša zakončené rôznymi súťažami. Na konci kurzu dieťa obdrží medailu za absolvovanie, respektíve vysvedčenie či certifikát.

Prihláste sa na kurz vy alebo vaše deti – TU