Výkonnostné plávanie je zamerané na zvyšovanie kondície v plávaní a tiež zlepšenie fyzickej i psychickej trénovanosti. Jednotlivé výkonnostné skupiny pripravujú plavcov na účasť v rôznych pretekoch, súťažiach či majstrovstvách. Športovci sú vedení k výkonom technickou, silovou i mentálnou prípravou. Dôležitý je rozvoj techniky, zvyšovanie vytrvalosti a tiež svalovej výkonnosti športovcov. Cieľom je dosahovanie čo najlepších výsledkov a neustále zvyšovanie výkonnosti.

Výkonnostné plávanie a jeho kategórie

Existuje viacero kategórií výkonnostného plávania. Najčastejšie sú rozlišované podľa veku športovcov. Tiež je dôležité, o aký druh prípravy pri výkonnostnom tréningu ide. Plavci sa delia do výkonnostných kategórií na základe toho, na aký typ pretekov či súťaží sú orientovaní. V Royal swimming clube sa môžete prihlásiť do týchto výkonnostných plaveckých skupín v ponuke.

Kedy začať s výkonnostným tréningom

Ideálne je začať čím skôr. Niektorí ľudia sú už v detskom veku vedení k plávaniu a pri niektorých z nich môžeme pozorovať pozitívny vzťah práve k výkonnostnému plávaniu. Tieto deti sa snažia neustále zvyšovať svoje rýchlostné tempo a vytrvalosť. Vtedy je dobre ich v tomto smere jednoznačne podporovať a prehlásiť ich podľa možnosti na druh plávania, kde sa budú venovať práve zvyšovaniu výkonov. Takmer každá škola plávania umožňuje prestúpiť pri pozorovaní výrazného zlepšenia sa na vyššiu úroveň kurzu či výcviku.

Ak s plávaním len začínate, nie je vhodné sa hneď prihlásiť na výkonnostný výcvik. Treba si najprv osvojiť základné metódy a techniku plávania, naučiť sa správne dýchať. Pri výkonnostnom plávaní je totiž veľmi dôležitá správna technika dýchania. Nejde o rekreačný šport, na to netreba zabúdať.

Výkonnostné tréningy

Výkonnostné plávanie si vyžaduje tvrdé a pravidelné tréningy. Záleží od športovca a jeho individuálneho programu, ako často sa bude zúčastňovať tréningov. Avšak pokiaľ chce dosiahnuť maximálne výkony, netreba zabúdať na pravidelnosť. Frekvencia by mala byť čo najvyššia. Jednotlivé tréningy trvajú 1 až 1,5 hodiny. Celková príprava výkonnostného tréningu je tiež individuálna. Záleží aj od toho, či sa športovec pripravuje na nejaký druh súťaže a ak áno, na aký.

Samotný tréning začína rozplávaním. Možno to znie triviálne, ale ide o veľmi podstatnú časť. Pripraví plávajúceho na to hlavné zaťaženie počas tréningu. Vhodné je počas plávania úsekov používať stopky. Tak si jednoducho viete kontrolovať svoju výkonnosť a rýchlosť. Takáto kontrola je skvelou formou spätnej väzby o kvalite výkonnosti. Ak sa pripravujete na preteky, je vhodné si počas tréningu rozdeliť vzdialenosť na menšie úseky. Za cieľ si stanovte preplávať ich pretekovou rýchlosťou. Dôležité je si počas tréningu všímať a kontrolovať kvalitu záberu. Tá sa meria rýchlosťou plávania a zároveň počtom záberov. Počítajte si preto zábery na dĺžku bazénu a popritom si merajte čas. Tréning ukončite vyplávaním, ktoré pomáha urýchliť regeneráciu svalov a odstraňuje bolesť z únavy.

Výkonnostné plávanie ako súčasť triatlonu

Plávanie predstavuje jednu z troch disciplín triatlonu, ktorá je pre veľa zúčastnených najväčšou výzvou v hľadaní rýchlosti a zároveň efektivity. Pre prípravu na triatlon je dôležité trénovať práve výkonnostné plávanie, pretože mnohokrát je práve táto časť Achillovou pätou zúčastnených športovcov. Vzdialenosti nezabudnite pri tréningoch pridávať postupne, no plynule.

Dôležité je naučiť sa pri plávaní uvoľniť sa. Tlak a chaos vedú k zbytočným zraneniam a limitujú výkony a techniku. Plávanie si je potrebné užiť. Pokiaľ sa uvoľníte, dopracujete sa k rýchlejšiemu plávaniu a tiež výrazne znížite výdaj energie na pohyb.

Prihláste sa na kurz vy alebo vaše deti – TU