Potom ako sa dieťa naučí fúkať do vody, ponárať sa, splývať a udržať sa na hladine, malo by pokračovať v učení sa krauliarskych nôh a prsiarskych rúk. Všetko by malo prebiehať postupne, aby si dieťa ľahko zvykalo. Veľa úkonov je lepšie naučiť sa postupne a potom ich spojiť do vzájomnej symbiózy. Pomôžu aj rôzne plavecké pomôcky, ktoré sú v začiatkoch veľmi vítané.

 

Krauliarsky kop

 

Najprv trénujeme krauliarsky kop po sediačky na suchu, potom na okraji bazéna. Nohy sú vystreté, kolená jemne pokrčené, nohy švihajú ako nožnice. Neskôr prejdeme do vody. Dieťa sa chytí kraja bazéna, ľahne si na hladinu, nos a ústa sú ponorené a kope krauliarske nohy. Pre istejší pocit mu dáme pod brucho slíž. Keď sa cíti bezpečne a ide mu to, plaveckú pomôcku odložíme a  trénujeme bez nej. Ruky musia byť stále vystreté.

 

Prsiarske ruky

 

V bazéne predvedieme dieťaťu prsiarske ruky, ktoré následne skúša plávať s pomocou slíža pod bruchom a krauliarskymi nohami. Dieťa sa naučí správne dýchať pri prsiach časom, najprv si musí osvojiť techniku rúk. Začíname prsiarskymi rukami, bývajú pre deti ľahšie ako krauliarske. Tie sa tiež učia deti postupne, najprv jedna ruka, druhá splýva, následne opačná zaberá a druhá splýva. Potom sa spojí všetko dokopy a dieťa už iba trénuje plávanie dovtedy, kým ho nezdokonalí.

 

Aby sa dieťa cítilo istejšie, môže používať pri pobyte vo vode plavecké okuliare. Vďaka nim vidí aj pod hladinou, má prehľad, kde sa nachádza a čo je okolo neho, neštípu ho oči od vody. Odborníci na plávanie sa zhodujú, že malí začiatočníci by sa nemali spoliehať na koleso a rukávniky, ale radšej používať penovú pomôcku slíž alebo plaveckú dosku. Prvé dve pomôcky dávajú deťom falošnú istotu, že vedia plávať a keď skočia do vody bez nich, nastanú problémy. Tréneri odporúčajú rodičom, aby  zverili svoje ratolesti do rúk profesionálov.

Prihláste sa na kurz vy alebo vaše deti – TU