Kraul je najúčinnejší a najefektívnejší štýl plávania. To znamená, že je najrýchlejší. Jeho účinnosť je daná hlavne polohou tela. Ide o takmer horizontálnu polohu, čím umožňuje znížiť odpor na minimum a uľahčiť lepšie obtekanie vody. Plávanie kraul rovnomerne posilňuje celé telo, zapája ruky i nohy a pomáha uvoľniť a zároveň vytrénovať svaly chrbta.

Technika plávania kraula

Hoci má kraul techniku plávania náročnejšiu na zladenie pohybov rúk a nôh, poradíme vám ako plávať kraula správne. Telo máme takmer vo vodorovnej rovine. Hlava je ponorená tvárou do vody. Hlavu nezdvíhame z vody ani nevykláňame mimo pozdĺžnu os tela do strán.

Nohami vykonávame striedavý, rytmický pohyb smerom hore a dole. Kraulový kop (pohyb nadol) vychádza z bedrového kĺbu cez stehno. Keď vystierame nohu, postupne sa prenáša aj na predkolenie a priehlavok. Pomalý pohyb sa postupne zrýchľuje.

Pohyb rúk môžeme rozdeliť do dvoch fáz. Pri fáze prenášania ide von z vody ako prvý lakeť pokrčenej ruky a potom nasleduje celá ruka. Paža sa natiahne až vtedy, keď lakeť míňa ucho, aby sme sa mohli za vodou natiahnuť čo najďalej. Táto fáza sa končí ponorením dlane do vody, čím začína fáza záberu. Ruka vstupuje do vody prstami, nasleduje dlaň, predlaktie, lakeť a napokon celá ruka. Okamihom, kedy dlaňou zachytíme vodu, nastáva aktívna práca paže. Na začiatku záberu je ruka takmer prepnutá pred telom a keď ju odtláčame vzad, sa krčí v lakti.

Ako správne plávať kraula závisí aj od dychu. Správne dýchanie prebieha nasledovne. Počas záberu ruky dochádza k vytáčaniu trupu v pozdĺžnej osi. Nádych je realizovaný na stranu prenášanej ruky. Musí byť rýchly a je realizovaný ústami. Po jeho uskutočnení sa hlava vracia späť pod hladinu. Výdych nastáva pod hladinou a to nosom, ako aj ústami.

Pre lepšiu predstavu ako plávať kraula, ponúkame video.

Najčastejšie chyby plaveckého štýlu kraul

Po hlave nad vodou je ďalšou častou chybou, že pohyb nôh vychádza z kolien. Po správnosti začína v bedrovom kĺbe. Ďalej sú to pokrčené ruky a nohy, kopanie napnutými nohami alebo nadmerné pretáčanie plavca pri nádychu.

Prihláste sa na kurz vy alebo vaše deti – TU