Motýlik je najmladší plavecký štýl. Plávanie motýlika je už pre náročnejších, nakoľko si vyžaduje dobrú kondíciu plavca aj odborný tréning. Výrazne posilňuje svalstvo brucha i ramien, ale nie je vhodný pre ľudí, ktorí majú problémy s chrbticou. Pokiaľ s motýlikom nemáme skúsenosti, tak ho skúšame v bezpečných vodách bazénu a najlepšie pod dohľadom plavčíka.

Technika plávania motýlika

Pri motýliku sa zásadne zapája trup a vlastne celé telo. Pláva sa tak, že trup je v polohe na prsiach a vykonáva vlnitý pohyb. Vlnenie je pre tento štýl charakteristické, musí byť plynulé a rytmické. Nesmie byť príliš hlboké, inak treba prekonávať veľký odpor.

Ako plávať motýlika – návod 1

Ako plávať motýlika – návod 2

Práca nôh a rúk

Nohy vykonávajú súčasný rytmický pohyb – kop.  Delfínie nohy sú podobné ako pri kraule. Kop je vykonávaný naraz oboma nohami smerom nadol. Ako klesajú nohy pri kope, panva stúpa hore. Ruky tiež pracujú súčasne. Paže predstavujú hlavnú hnaciu silu. Z vody sú prenášané širšie ako je šírka ramien. Lakte musia smerovať od tela. Palcová strana dlaní sa dotkne vody prvá. Pod hladinou začína záber. Ruky opisujú dráhu písmena S. Pri prenose rúk nad vodou treba švih. Jeden záber rúk pripadá na dva kopy nôh. Prvý kop nastáva hneď po prenášaní, pri ponorení rúk do vody. Druhý kop nastáva pri dokončovaní záberu pažami. Prvý je razantnejší, silnejší a plavec ním získava potrebnú rýchlosť.

Dýchanie

Nádych je na začiatku fázy prenášania – počas vyťahovania paží. Hlava a ramená máme vtedy najvyššie. Výdych sa uskutočňuje pod hladinou, počas záberu rúk. Je vykonávaný ústami, ako aj nosom a musí byť dokončený pred ukončením aktívnej fázy paží. V posledných rokoch sa niektorí závodní plavci začali nadychovať podľa vzoru kraula do strany. V prípade dokonale zvládnutej techniky nádychu stranou sa nenarušuje poloha tela a nezväčšujú sa odporové sily ako pri čelnom nádychu. Ale iba málo z nich pri tomto dýchaní zostalo, nakoľko otáčanie hlavy je náročné na krčnú chrbticu.

Najčastejšie chyby pri plávaní motýlika

Pri tomto náročnom plaveckom štýle sa môžeme stretnúť s nasledovnými chybami v technike. Ruky alebo nohy nevykonávajú pohyb súčasne.  Paže by sa nikdy nemali dostať bližšie ako je šírka ramien. Nevlniť sa priveľmi. Hlboké vlnenie vyvoláva veľký odpor vody. Záber je ťažkopádny a pomalý.

Prihláste sa na kurz vy alebo vaše deti – TU