Plávanie je športová aktivita s mnohými pozitívnymi účinkami pre zdravie. Môžeme pri nej relaxovať, schudnúť, či vyformovať si postavu. Má pozitívny účinok aj na psychiku a celý náš organizmus. Viac sa o pozitívnych účinkoch plávania dočítate v našom článku: Plávanie pre zdravie, fyzickú kondíciu a formovanie postavy

Plávať je možné rekreačne či súťažne, ale hlavne je možné skúsenosťou a správnym tréningom zlepšovať jeho efektivitu a zlepšovať tak celkový výkon. To v Royal Swimming Club dokážeme  najlepšie na Slovensku.  Medzi plavecké štýly ,ktorým sa venujeme najčastejšie patria: kraul, delfín (motýlik), znak a prsia. Plavecké štýly smepre vás zoradili podľa rýchlosti od najrýchlejšieho po najpomalší.

Plavecký štýl kraul – Najrýchlejší plavecký štýl

Pri plaveckom štýle kraul (voľný spôsob) sa využíva striedavá práca rúk, ktoré sú hlavnou hnacou silou. Na to, aby mohol plavec optimálne zaberať striedavo pažami, dochádza aj k striedavému vytáčaniu trupu do strán okolo pozdĺžnej osi. Hlava býva často pod hladinou, preto nádych musí byť rýchly, efektívny a realizovaný ústami. Tento štýl je skvelý na rozhýbanie celého tela a na dlhé trasy. Že ide o najrýchlejší plavecký štýl je dané polohou tela, ktorá kladie vo vode najmenší odpor. Viac sa plaveckému štýlu kraul venujeme v článku: Kraul – Naučte sa ho plávať správne

Plavecký štýl Motýlik – Najťažší plavecký štýl

Pri plaveckom štýle delfín, ruky pracujú súčasne a paže predstavujú hlavnú hnaciu silu. Jeden záber rúk pripadá na dva kopy nôh. Druhý kop nastáva pri dokončovaní záberu pažami. Tento štýl si vyžaduje kondíciu, silu a koordináciu každého pohybu. Z hľadiska fyzických a technických nárokov je najťažším zo všetkých plaveckých štýlov. Najvýraznejšie zlepšenie efektivity plávania pod odborným dozorom sa dá pozorovať práve pri tomto plaveckom štýle.

Znak – Plávanie dozadu

Plavecký štýl znak je jediným štýlom, ktorý sa pláva dozadu. Ruky sú vystreté a vytvárajú tvar polkruhu pri zábere. Najväčšiu hnaciu silu vytvárajú nohy, ktoré vykonávajú striedavý pohyb zhora nadol. Pohyb vychádza z bedrového kĺbu, prechádza cez koleno. Dokončovaný je cez uvoľnený členok. Viac sa o plaveckom štýle znak dozviete v našom článku: Znak – Naučte sa ho plávať správne

Prsia – Najčastejšie rekreačné plávanie

Pri najrozšírenejšom plaveckom štýle prsiach, je plavec vo vode položený na prsiach. Pohyby rúk a nôh vykonáva naraz. Nohy sa krčia v kolennom a bedrovom kĺbe. Počas krčenia sa súčasne vytáčajú kolená a aj päty do strán. Pre ruky platí to isté. Pohyb musí byť vykonávaný súčasne a musí byť symetrický. Tento plavecký štýl je najľahší a aj sa najčastejšie pláva rekreačne. Viac sa o technike plávania v štýle prsia dozviete v našom článku: Prsia – Naučte sa ich plávať správne

Polohové preteky 

Všetky 4 plavecké štýly patria k olympijským disciplínam. Okrem toho sú súčasťou olympijských disciplín aj polohové preteky. Je to plavecká disciplína, kde pláva pretekár štyri plavecké štýly v nasledujúcom poradí: motýlik, znak, prsia, kraul (voľný spôsob). Každý musí pokryť rovnakú vzdialenosť t. j. jednu štvrtinu (1/4) z celkovej dĺžky disciplíny. V štafetových disciplínach polohové preteky plávajú pretekári štyri plavecké štýly v nasledujúcom poradí: znak, prsia, Motýlik, voľný spôsob.

Prihláste sa na kurz vy alebo vaše deti – TU