Prsia predstavujú najstarší, najznámejší a zároveň najpomalší plavecký štýl. Človek je pri plávaní vo vode položený na prsiach a pohyby rúk a nôh vykonáva naraz.  Nohy sa krčia v kolennom a bedrovom kĺbe. Počas krčenia sa súčasne vytáčajú kolená a aj päty do strán.  Pre ruky platí to isté. Pohyb musí byť vykonávaný súčasne a musí byť symetrický.  Dráha záberu pripomína tvar srdca. Tento štýl je vhodný takmer pre každého. Plávanie prsia sa neodporúča pre ľudí s boľavými kolennými kĺbmi. Prsia sú právom obľúbený plavecký štýl predovšetkým pre ženy. Pri správnej technike si posilnia prsné svalstvo a spevnia tak tvar svojho poprsia. Navyše ak si zaplávajú 30 minút prsia, spália cca 330 kcal.

Technika plávania pŕs

Technika plávania pŕs je nasledovná. Východisková poloha je splývanie. Hýbeme rukami, dlaňami od seba šikmo von, dolu do strán do polohy rozpažené. Pokračujeme plynulým oblúkom k oblasti brucha, cez prsia a tvár do polohy spojených dlaní a až do splývania. Dráha záberu rúk pripomína tvar srdca.

Nohy vykonávajú pohyby súčasne a symetricky rovnako ako ruky. Pohyb možno rozdeliť do dvoch fáz – prípravnú (krčenie) a záberovú (vystieranie). Na začiatku sú nohy vystreté a uvoľnené. Začíname ich krčiť v kolennom a bedrovom kĺbe. Krčenie musí ostať pomalé, pretože sa jedná o pohyb pôsobiaci proti smeru plávania. Súčasne dochádza k vytáčaniu kolien a členkov do strán. V okamihu ukončenia krčenia a vytáčania nôh nastáva aktívna práca nôh, čiže švihový kop. Ten by mal byť 2 – 3 krát rýchlejší ako krčenie. Nohy sa v závere opäť vystreté spoja. Hlavnú záberovú plochu prsiarskych nôh tvoria chodidlá a vnútorná strana predkolenia.

Práca paží sa pravidelne strieda s prácou nôh. Po dokončení kopu je na okamih krátka prestávka, po ktorej je vykonaný záber pažami. Ten vyzdvihne našu hlavu nad hladinu, čo nám umožní nádych. Výdych prevádzame do vody v čase, keď idú paže do vzpažení.

Ako správne plávať prsia – VIDEO

Správne dýchanie

Pri plaveckom štýle prsia sa nadychujeme na konci záberovej fázy, kedy paže urobili záber a hrudník je uvoľnený. Vydychujeme počas splývania tak, aby sme výdych dokončili nad hladinou. Hlava by mala byť vo vodorovnej polohe tak isto ako telo, netreba ju zakláňať. Záber rukami ju vyšvihne nad hladinu, kedy sa môžeme nadýchnuť.

Najčastejšie chyby, ako sa im vyvarovať

Najčastejšia chyba pri prsiach sa dá popísať ako krivý strih nohami. To znamená, že ak jedna noha ide skôr a druhá neskôr alebo krivým smerom, čo je nesprávne. Táto chyba sa podľa lektorov odnaučí len ťažko. Je potrebné plavcovo úplné sústredenie.  Nohy by mali robiť odraz naraz. Pri prsiarskom štýle poznáme aj ďalšie chyby. Napríklad ruky vyšplechujúce vodu von a prsty od seba. Nesprávne môžu byť aj zábery rukami. Ľudia paže doťahujú až dozadu a príliš široko. Plávanie s hlavou nad hladinou ničí krčnú chrbticu a ľudia tak nesprávne dýchajú.

Prihláste sa na kurz vy alebo vaše deti – TU