Isto ste si neraz povedali, že začnete pravidelne plávať, aby ste sa cítili lepšie. Ako dosiahnuť, aby sme si osvojili vhodnú techniku plávania a čo robiť, aby malo požadovaný efekt? Správna technika pri plávaní bude prospešnejšia pre naše zdravie, zlepší nám kondíciu a nadobudneme radosť z plávania a chuť chodiť plávať častejšie. Pri zvládnutej technike plávania sa budeme môcť sústrediť na záber a zlepšenie času i zaplávanej vzdialenosti. Čím viac času plávaniu venujeme, tým lepšie techniku natrénujeme.

Pri plávaní je dôležitý je dych

Najdôležitejšie je zvládnuť techniku dýchania. Základom je vedieť, že dýchanie pri plávaní sa líši od dýchania na suchu. Ak chceme správne dýchať pri plávaní, musíme si uvedomiť tri veci. Po prvé, každý plavec zadržuje pod vodou na chvíľu dych, čo je potrebné pre bezchybný výdych a nádych. Dodáva nám to pocit bezpečia a taktiež máme vtedy optimálnu polohu na hladine. Ďalej musíme vedieť, že vydychovať začíname pod vodou a končíme nad hladinou. Vyhneme sa tak vdýchnutiu vody a môžeme plynule pokračovať v plávaní. Po tretie, nádych prebieha v medzizáberovej fáze, kedy máme hrudník uvoľnený.

Pri kraulovi sa plavec nadychuje v medzizáberovej fáze, to znamená, keď ruka na strane nádychovej dokončila záber a druhá ruka ešte nezačala zaberať. Dýchanie je najlepšie striedať na obe strany každý tretí záber, zo začiatku si však môžeme zvoliť iba jednu stranu, kde sa budeme nadychovať.

Ak preferujeme plavecký štýl prsia, nadychujeme sa na konci záberovej fázy, kedy paže urobili záber a hrudník je uvoľnený. Vydychujeme počas splývania tak, aby sme výdych dokončili nad hladinou.

Pri znaku je dôležité sústrediť sa na pravidelnosť a rytmus. Nádych prebieha v medzizáberovej pauze, keď jedna ruka ukončila záber a druhá ruka je naň pripravená. Vydychujeme, keď opačná ruka dokončuje záber.

Zapájame celé telo

Pri plávaní by sme nemali zanedbávať žiadnu časť tela, ale zapájať celé telo, čiže všetky končatiny rovnako. Dôležité je používať ruky aj nohy počas plávania správne, nacvičiť si techniku pri jednotlivých štýloch plávania. Tak sa vyhneme presileniu namáhaných partií tela, následným bolestiam a rozčarovaniu z tohto druhu športu. Ak pociťujeme, že ruky alebo nohy sú našou slabinou, najlepším riešením je ich posilnenie. V tom nám môže pomôcť precvičovanie si končatín pridaním len problémových končatín s tým, že druhé môžu pracovať s penovou pomôckou a inými plaveckými potrebami.

Základné chyby, ktorým sa vyvarovať pri plávaní

Nesprávne dýchanie, poloha tela či chybné používanie končatín pri plávaní patrí medzi najčastejšie chyby. Všetky plavecké štýly majú spoločnú jednu vec a tou je horizontálna poloha. To znamená, že treba byť zarovno s vodnou hladinou.

Ak pri prsiach plávame s hlavou nad hladinou, škodíme tým krčnej chrbtici. Hlava držaná nad vodou môže namáhať aj ramená.  Rýchlejšie sa vyčerpáme, nakoľko takto narážame na väčší odpor vody. Pozor si dávame na zlú koordináciu pohybu končatín, chybné načasovanie nádychu a výdychu, paže zaberajúce smerom vzad a nie do strán.

Najčastejšie chyby pri kraulovi bývajú nesprávna technika používania paží pri plávaní, prílišné krčenie kolien, kopanie napnutými nohami, nadmerné pretáčanie plavca pri nádychu. Pri plávaní znaku sa vyvarujeme veľmi zaklonenej ale aj predklonenej hlave, nesprávnej rotácii tela, prílišnému pokrčeniu a roztiahnutiu nôh, či kopaniu do strán.

Ak sa chceme základných chýb vyvarovať, naštudujme si techniku plávania svojho preferovaného štýlu. Trénujme nielen vo vode, ale aj na suchu a venujme plávaniu dostatok času.

Prihláste sa na kurz vy alebo vaše deti – TU