Plávanie je športová aktivita, pri ktorej je činnosť akou je dýchanie veľmi podstatná. Myslíme tým ale správne plavecké dýchanie. Ak pri plávaní nedýchame správne, rýchlo sa zadýchame a unavíme. Zvládnuť správne dýchanie pri plávaní je nevyhnutná vec. Hlavne treba dýchať pravidelne a pokojne.

Ako správne dýchať pri plávaní?

Pri správnom plaveckom dýchaní je treba ponoriť celú hlavu. A to je jedna z vecí, s čím má začínajúci plavec problém. Vo vode sa dýcha úplne inak, ako sme navyknutí. V bežnom prostredí dýchame automaticky, vôbec si to neuvedomujeme. Aktívne vdychujeme a pasívne vydychujeme, v prevažnej väčšine nosom.

Vo vode je to presne naopak. Vdych je pasívny a uskutočňujeme ho ústami. Neodkladajte však nádych až na poslednú chvíľu. Pred výdychom ľahko zadržíme dych a túto fázu pri nácviku postupne predlžujeme. Výdych je aktívny a vzduch vydychujeme do vody ústami.

Pri plávaní teda dýchame iba ústami. Keď sa chce plavec správne nadýchnuť, musí najskôr dobre vydýchnuť, pričom fáza výdychu je predĺžená. Nádych prebieha vždy v tzv. medzizáberovej pauze. Výdych riadite vy, nádych sa uskutočňuje sám. Univerzálny interval pre všetkých plavcov neexistuje. Zvoľte si sami, ktorý vyhovuje práve vám. Pod vodou treba mať oči otvorené.

Ako sa naučíte správne dýchať?

  1. Nacvičujte základné dýchanie v napustenom umývadle, miske s vodou alebo vo vani pri kúpaní. Majte nasadené aj plavecké okuliare, pomôžu vám pri strachu otvorenia očí pod vodou.
  2. Nádych a výdych najprv nacvičujte pomalým fúkaním nad vodou, akoby ste fúkali horúcu polievku.
  3. Následne skúste fúkať do vody len ústami, teda celý nadýchnutý vzduch vydýchnite ústami do vody. Výdych sa snažte časovo predlžovať.
  4. Postupne ponárajte nos aj ústa pod vodu. Trénujte dovtedy, kým sa vám podarí ponoriť celú tvár a pokojne vydýchnuť pod vodou všetok vzduch bez stresu a strachu.
  5. Opakujte tento cvik niekoľkokrát po sebe. Ak sa cítite pri tomto cviku pohodlne, skúste zaradiť nádych a výdych aj pri plávaní vo vode.
  6. Správny nádych a výdych je dobrý vtedy, ak vytvárate tzv. bublinky, ktoré musíte vidieť pri vydychovaní.

Pre plavcov, ktorým je nepríjemné, ak im voda natečie do uší alebo do nosa, sú vhodné pomôcky ako sú štuple do uší a štipec na nos.

Prihláste sa na kurz vy alebo vaše deti – TU